Velikonoční pietní akce …. neděle 27. 3. 2016 v Praze v 15 hodin

oko3

V neděli se opět sejdeme, abychom uctili památku těch, na které se úplně „zapomnělo“. Chceme uctít památku těch, kteří své životy prožili plné bolesti, strachu, stresu a utrpení …. odloučení od svých rodičů, dětí, bez lásky, tepla a často i denního světla ….

ukázka pietního setkání z roku 2015: https://www.youtube.com/watch?v=m1cbOqhfKQk

Sejdeme se, abychom uctili památku těch, kteří pro bezohlednost a nevědomost druhých neměli šanci protáhnout svá křídla a nohy, nemohli se v klidu ani vyspat, aniž by necítili rány na svém těle …. těch, kteří nikdy nepoznali lásku, něhu, teplo lidské ruky, …. svobodu, …… těch, kteří poznali pouze strach, zimu, bolest a kruté zacházení v rukách člověka. Projevíme tak soucit nad těmi, kterým jsme nedokázali pomoci, přesto, že všichni za ně veřejně bojujeme a křičíme….. těch, jejichž hlasy nikdo nechce slyšet,…. těch, do jejichž očí, které jsou plné slz, se nikdo nechce podívat, aby neviděl to utrpení, bolest, strach,…. Společně tak zavzpomínáme na oběti krutého a bezohledného „byznysu“, který je podporován většinou naší společnosti, aniž by se pozastavila a zamyslela nad tím, jak vědomě podporuje brutální utrpení živých tvorů, kteří se narodili jen proto, aby celý svůj život, byť tak krátký, prožili v utrpení, strachu, bolesti a pocitu bezmocnosti……

My všichni tak uděláme alespoň to jediné, co veřejně můžeme bez rizika vzetí do vazby či rovnou uvěznění … ukážeme tak veřejně nesouhlas s tradičním způsobem života dnešní společnosti, projevíme soucit bezbranným bytostem a ukážeme ostatním stinnou stránku toho, co se skrývá za zdmi velkých průmyslových hal a klecových chovů, kde denně pláčou ve strachu a bolesti miliardy zvířat s jediným a jistým koncem – krutou, bolestivou smrtí. A to jen proto, že se na to nikdo nechce podívat a dozvědět se realitu, jelikož je to tak pohodlnější …..

Uctění památky bezbranných obětí legislativou podporovaného každodenního brutálního holokaustu proběhne v tuto neděli 27. 3. 2016 na Václavském náměstí v Praze od 15 hodin. Připojit se k nám může každý, kdo má srdce a soucit …. Oficiální účastníci budou v černém, jelikož se jedná o smuteční akci. Přijďte i Vy uctít chvilkou ticha miliardy obětí z celého světa …..

Předem všem děkujeme za podporu a případnou pomoc s celou organizací. Pro bližší informace pište na: info@vegdream.cz

kočka s dívkou

Speciální poděkování patří:

KPZ Brno, za zapůjčení transparentů

Matěji Dostálovi, za hudební doprovod

Elišce Janečkové a Marušce Šebestriánové, za organizaci celé akce

Hance, za pořízení fotodokumentace

269Life Czech Republic, za spolupráci

a všem zúčastněným, kterým nejsou oběti lhostejné a neváhají přijít a strávit s námi společný čas, který nebude jednoduchý …. bude plný slz a smutku,…. ale to je to jediné, co jsme schopni udělat, bohužel …. děkuji Vám všem ….