Green Life

Tento projekt si zaslouží i Vaši podporu. Já sama pravidelně finančně přispívám a tímto bych chtěla požádat i Vás, abyste nebyli lhostejní a připojili se ke mně. Když si měsíčně odpustíte třeba jednu večeři v restauraci a pošlete raději alespoň stovku na tento projekt, uděláte obrovský dobrý skutek … Čím více nás bude, tím větší šanci a možnost tito skvělí lidé mají … více zde: http://pralesdetem.cz/

REZERVACE GREEN LIFE

Projekt Green Life vykupuje od roku 2009 pozemky na hranicích s národním parkem Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang, za účelem jejich zachování a obnovy, ve prospěch zvířat, budoucích generací a planety Země. Z tohoto důvodu zde vznikla česko-indonéská soukromá rezervace Green Life.

Cílem projektu Green Life je vytvářet vhodné podmínky pro život divokých zvířat a ochrannou zónu mezi národním parkem Gunung Leuser a plantážemi gumovníků, či palmy olejné. Cílová plocha soukromé rezervace je 700 hektarů.

v

V současné době má rezervace Green Life 46 hektarů deštného primárního a sekundárního pralesa. Některé pozemky byly minulými majiteli vykáceny a osázeny gumovníkem, ale i tyto pozemky vracíme zpět přírodě a ekosystému Leuser. Ukazuje se, že právě sekundární les, houštiny a vysoké traviny přitahují jeleny a divoká prasata, za kterými přichází i vrcholový predátor tygr sumatránský.

b

V rezervaci Green Life byly v roce 2009 a 2014 vystavěny dva pralesní tábory, které slouží jako terénní základny pro dobrovolnické programy, ekoturistické pobyty a pro protipytlácké hlídky Green Patrol. Dále zde byla vystavěna v roce 2012 pozorovací věž a v roce 2015 plánujeme ještě další dvě pozorovací plošiny. Hranice rezervace se pravidelně obnovují a označují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *