Archiv pro rubriku: Organizace nejen u nás

V této sekci najdete pár řádků či odkazy na různé české i světové organizace, které se snaží bojovat za záchranu naší planety, bojují proti utrpení zvířat a poukazují na to, jak lidstvo ničí naší planetu Zemi.

Už zítra!!!! Veggie Parade opět v Praze!!!

Co je Veggie Parade?

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického vztahu ke zvířatům, pořádaná každý rok v různých metropolích. Jejím cílem je vnést mezi širokou veřejnost informace o zneužívání zvířat a nabídnout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému. I v Praze chceme oslavit hodnoty soucitu, nenásilí a úcty k životům všech tvorů této planety.
Pojďte s námi veřejně podpořit ty, kteří nemají šanci mluvit za sebe. Dejme „němým“ tvářím hlas a ukažme, že nejsme lhostejní k jejich utrpení. Zhruba dvouhodinový pochod Prahou s hudbou a transparenty je skvělou příležitostí ukázat dobrou vůli. Neodmyslitelnou součástí celé akce, která je pojata jako karneval či streetparty, je zakončení ve Stromovce, kde návštěvníci najdou veganské hody, informační materiály, aktivistické i komerční stánky, přednášky a hudební doprovod. Celá akce je veganská.

Kdo jsme

Neziskové občanské sdružení Otevři oči, z. s., které pořádá kromě Veggie Parade např. pravidelná páteční promítání na náměstí Republiky, pouliční ochutnávky veganských jídel, Světový den hospodářských zvířat (2. 10), filmový festival Zvířata jsou taky lidi, každoroční protesty proti pouličnímu zabíjení kaprů a ochutnávky vánočních alternativ (prosinec), přednáškové večery nebo koncerty. Kromě toho distribuuje informační materiály zájemcům po celé republice.

Díky vaším příspěvkům a zahraničním veggie fondů můžeme tisknout celou řadu informačních materiálů, které se týkají nejen skutečné podoby života tzv. hospodářských a jiných „užitkových“ zvířat, ale také environmentálních otázek, zdraví nebo praktické stránky veganského životního stylu.

Tyto materiály vám rádi zdarma zašleme, ale samozřejmě uvítáme i dobrovolný příspěvek na poštovné a tisk.

Kromě informačních letáčků také tiskneme propagační samolepky a vyrábíme placky, které si můžete zakoupit na našich stáncích.

Zdroj: http://veggie-parade.cz/

Velikonoční pietní akce …. neděle 27. 3. 2016 v 15 hodin, Václavské náměstí

V neděli se opět sejdeme, abychom uctili památku těch, na které se úplně „zapomnělo“. Chceme uctít památku těch, kteří své životy prožili plné bolesti, strachu, stresu a utrpení …. odloučení od svých rodičů, dětí, bez lásky, tepla a často i denního světla ….

ukázka pietního setkání z roku 2015: https://www.youtube.com/watch?v=m1cbOqhfKQk

Sejdeme se, abychom uctili památku těch, kteří pro bezohlednost a nevědomost druhých neměli šanci protáhnout svá křídla a nohy, nemohli se v klidu ani vyspat, aniž by cítili rány na svém těle …. těch, kteří nikdy nepoznali lásku, něhu, …. svobodu, …… těch, kteří poznali pouze strach, zimu, bolest a kruté zacházení v rukách člověka. Projevíme tak soucit nad těmi, kterým jsme nedokázali pomoci, přesto, že všichni za ně veřejně bojujeme a křičíme….. těch, jejichž hlasy nikdo nechce slyšet,…. těch, do jejichž očí, které jsou plné slz, se nikdo nechce podívat, aby neviděl to utrpení, bolest, strach,…. Společně tak zavzpomínáme na oběti krutého a bezohledného „byznysu“, který je podporován většinou naší společnosti, aniž by se pozastavila a zamyslela nad tím, jak vědomě podporuje brutální utrpení živých tvorů, kteří se narodili jen proto, aby celý svůj život, byť tak krátký, prožili v utrpení, strachu, bolesti a pocitu bezmocnosti.

My všichni tak uděláme alespoň to jediné, co veřejně můžeme bez rizika vzetí do vazby či rovnou uvěznění … ukážeme tak veřejně nesouhlas s tradičním způsobem života dnešní společnosti, projevíme soucit bezbranným bytostem a ukážeme ostatním stinnou stránku toho, co se skrývá za zdmi velkých průmyslových hal a klecových chovů, kde denně pláčou ve strachu a bolesti miliardy zvířat s jediným a jistým koncem – krutou smrtí. A to jen proto, že se na to nikdo nechce podívat a dozvědět se realitu, jelikož je to tak pohodlnější a „bezpečnější“.

Uctění památky bezbranných obětí legislativou podporovaného každodenního brutálního holokaustu proběhne na Václavském náměstí v Praze od 15 hodin. Zúčastnit se může každý, kdo má srdce a soucit …. Oficiální účastníci budou celí v černém, jelikož se jedná o smuteční akci. Přijďte i Vy uctít chvilkou ticha miliardy obětí z celého světa …..

Předem všem děkujeme za podporu a případnou pomoc s celou organizací. Pro bližší informace pište na: info@vegdream.cz

kočka s dívkou

Speciální poděkování patří:

KPZ Brno, za zapůjčení transparentů

Matějovi, za hudební doprovod

Elišce a Marušce, za organizaci celé akce

Hance, za pořízení fotodokumentace

269Life Czech Republic, za spolupráci

a všem zúčastněným, kterým nejsou oběti lhostejné a neváhají přijít a strávit s námi společný čas, který nebude jednoduchý …. bude plný slz a smutku,…. ale to je to jediné, co jsme schopni udělat, bohužel …. děkuji Vám všem ….

oko3

Nově vznikající staronový útulek pro opuštěné a týrané psy

http://www.dog-point.cz/predstavujeme-vam-novou-budouci-provozovnu-dogpointu

Věřím, že nikomu z vás nejsou zvířata lhostejná a už vůbec ne ta, kterým již nějaký člověk stihl ublížit. Nejste v tom sami. Parta skvělých lidiček se již roky zabývá záchranou a umisťováním opuštěných, nalezených či týraných hafanů, bohužel, nemají to jednoduché. Za ty roky jejich fungování jim přišlo pod nohy již nemálo nepříjemných „klacků“. Proto bych Vás ráda oslovila a požádala o finanční či materiální pomoc i v tomto případě. Tuto partu lidí znám velice dobře, proto se zaručuji, že každá koruna nepřijde na zmar a využije se opravdu správným způsobem.

Předchozí „provozovna“ jim byla zrušena, zahrály roli finance a hodný majitel pozemku, na kterém byli hafani, dal přednost nakonec nabídce velkého finančního obnosu a pozemek prodal pro stavbu administrativních budov. Nic nového pod sluncem, na to jsme si asi už všichni zvykli 🙁 Nicméně tito srdcaři to nevzdali, bojovali dál a dál, až se jim povedlo začít oficiálně stavět nový útulek. Bohužel, přišly další komplikace a projekt vyjde na více peněz, než se plánovalo 🙁

Prosím tedy o finanční podporu, každá korunka je dobrá. Kdo nechce posílat finance na jejich účet, může navštívit jejich internetový obchůdek, určitě si vybere spoustu pěkných a užitečných věcí nejen pro sebe 😉 Lze poslat i dárcovskou sms ve formě DMS 🙂

http://www.dog-point.cz/

Green Life

Tento projekt si zaslouží i Vaši podporu. Já sama pravidelně finančně přispívám a tímto bych chtěla požádat i Vás, abyste nebyli lhostejní a připojili se ke mně. Když si měsíčně odpustíte třeba jednu večeři v restauraci a pošlete raději alespoň stovku na tento projekt, uděláte obrovský dobrý skutek … Čím více nás bude, tím větší šanci a možnost tito skvělí lidé mají … více zde: http://pralesdetem.cz/

REZERVACE GREEN LIFE

Projekt Green Life vykupuje od roku 2009 pozemky na hranicích s národním parkem Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang, za účelem jejich zachování a obnovy, ve prospěch zvířat, budoucích generací a planety Země. Z tohoto důvodu zde vznikla česko-indonéská soukromá rezervace Green Life.

Cílem projektu Green Life je vytvářet vhodné podmínky pro život divokých zvířat a ochrannou zónu mezi národním parkem Gunung Leuser a plantážemi gumovníků, či palmy olejné. Cílová plocha soukromé rezervace je 700 hektarů.

v

V současné době má rezervace Green Life 46 hektarů deštného primárního a sekundárního pralesa. Některé pozemky byly minulými majiteli vykáceny a osázeny gumovníkem, ale i tyto pozemky vracíme zpět přírodě a ekosystému Leuser. Ukazuje se, že právě sekundární les, houštiny a vysoké traviny přitahují jeleny a divoká prasata, za kterými přichází i vrcholový predátor tygr sumatránský.

b

V rezervaci Green Life byly v roce 2009 a 2014 vystavěny dva pralesní tábory, které slouží jako terénní základny pro dobrovolnické programy, ekoturistické pobyty a pro protipytlácké hlídky Green Patrol. Dále zde byla vystavěna v roce 2012 pozorovací věž a v roce 2015 plánujeme ještě další dvě pozorovací plošiny. Hranice rezervace se pravidelně obnovují a označují.

OBRAZ – obránci zvířat

OBRAZ – obránci zvířat je nová nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Naší vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. Jsme si vědomi toho, že se jedná o vizi současné situaci velmi vzdálenou, proto se ve své praktické činnosti hodláme zaměřit na dílčí kroky, kterými lze současný přístup společnosti ke zvířatům zlepšovat a postupně přibližovat naší dlouhodobé vizi.

Inspirací pro vznik Obrazu je dlouholetá práce hnutí za ochranu zvířat v Rakousku, zejména pak spolku VGT – Verein gegen Tierfabriken. Věříme tomu, že hmatatelných úspěchů na poli ochrany zvířat nelze dosáhnout pouhou prací několika lidí od stolu – k jejich dosažení je potřeba vybudovat silné hnutí mnoha motivovaných aktivistů. Naší ambicí tak je vybudovat organizaci, která dokáže do kampaní pro zvířata smysluplně zapojit velký počet lidí a vytvořit tak početnou základnu aktivních členů, kteří budou organizaci spolutvořit a cítit se její plnohodnotnou součástí.

OBRAZ se zaměřuje nejen na vzdělávání jednotlivců, ale též na prosazování legislativních změn a dalších systémových reforem. Kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice je první významnou iniciativou, kterou se v této oblasti chystáme vyvinout. Při své činnosti se hlásíme bezvýhradně k principu nenásilí a respektu k demokratickým hodnotám, které považujeme za základ jakéhokoli legitimního úsilí za společenskou změnu k lepšímu.

http://www.obrancizvirat.cz/o-nas/

269 cz

Jedná se o skupinu aktivistů, která se stále rozšiřuje o nové příznivce a sympatizanty. Tito lidé ukazují nám všem utajovanou krutou realitu zacházení se zvířaty u nás i ve světě. Pravidelně po celé České republice konají protestní akce, kterými chtějí lidem otevřít oči a ukázat jinou cestu bez krutosti a smrti. Jak to vůbec vzniklo?

269 je číslo telete, které se narodilo na izraelské farmě a jehož osudem bylo vykrmení a následné zabití, aby jeho naporcované tělo mohlo být prodáno v supermarketu nebo v restauraci. 269 je číslo jeho ušní známky, která ho identifikovala jako jedno ze zotročených a bezejmenných hospodářských zvířat bez tváře, která žijí a umírají každý den skryta před našimi zraky a našim svědomím. 269 byl osvobozen a jeho jméno se stalo symbolem celosvětového hnutí, jehož cílem je znovupropojení lidí s ostatními druhy.

Dnes je hnutí 269 aktivní v mnoha zemích po celém světě. Pro všechna zvířata požadují důstojnost, právo na život a svobodu. Požadují konec otroctví, začátek rozvinuté morálnosti a uznání rovnosti všech druhů; směřují k začátku nové fáze lidské evoluce a ke konci civilizace založené na zotročování, týrání, ponižování a zneužívání jiných vnímajících bytostí.

Jejich cílem je zvýšení povědomí a vzdělání lidstva tím, že ukazují nespravedlivé zneužívání, kterému jsou zvířata podrobena. Věří, že zvířata by neměla být zotročena. Protože tato planeta nepatří pouze lidem. A protože je čas uvědomit si, že všechny výmluvy a možná ospravedlnění již pominuly.

STRACH JE STRACH

KREV JE KREV

BOLEST JE BOLEST

http://www.269.cz/p/blog-page_27.html

 

Farma naděje

Tento projekt si zaslouží Vaši velkou pozornost. Je to zatím jedinečný projekt tohoto druhu u nás v ČR, inspirovaný podobnými v zahraničí. Já sama na něj finančně pravidelně přispívám a tímto bych Vás chtěla požádat i o Vaší podporu. U takových projektů je každá koruna dobrá, a pokud nás bude více, co pravidelně budeme přispívat, bude z toho nakonec slušná a dostatečná částka potřebná na rozjezd a provoz. Zvířata Vaši pomoc potřebují ….

Předem Vám moc děkuji.

http://farmanadeje.cz/o-nas/